ขอประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลกลางด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  (DMCR Data Center)
62
คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต.
3
2
1
ป่าชายเลน
พบเห็นโปรดเเจ้ง

ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 4 (ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี) (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4)

QR ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 4  (ท่าฉาง   สุราษฎร์ธานี) (สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4)

ข่าวกิจกรรมศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 4 (ท่าฉาง สุราษฏร์ธานี)

“ชาววัง จัดจิตอาสาพลังครู ยุคใหม่ สร้างคุณภาพสู่สากล”

ชายหาดบ้านหาดสมบูรณ์ ม.๓ ต.วัง อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์..

อำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว

ณ หาดแหลมโพธิ์ ต.พุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

อำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว

ณ หาดแหลมโพธิ์ ต.พุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

อำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว

ณ หาดแหลมโพธิ์ ต.พุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

เก็บขยะชายฝั่งทะเลป่าชายเลน

บริเวณชายหาดบ้านหาดสมบูรณ์ หมู่ที่ 3 ตำบลวัง อำเภอ..

ชาวพุนพิน รวมใจต้านภัยขยะทะเลออกจากคลองราง

บริเวณริมฝั่งคลอง บ้านคลองราง ม.๒ ต.ลีเล็ด อ.พุนพิ..