ข่าวประชาสัมพันธ์

เต่ามะเฟือง รังที่ ๔

เต่ามะเฟือง รังที่ ๔

    วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน  ๒๕๖๓ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๖ โดยส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  และศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๑๐ (ตะกั่วป่า พังงา) ได้รับแจ้งจากเวรศูนย์เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เต่ามะเฟืองหาดบางขวัญ ว่าเวลา ๐๑:๐๐ น. ได้รับแจ้งจากนายสมยศ เสาเวียง ชาวบ้านท่านุ่น ว่าพบแม่เต่ามะเฟืองขึ้นมาวางไข่ที่หาดบางขวัญ ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 

 

   ห่างไปทางทิศเหนือของรังที่ ๑ (๒๑ ตุลาคม ๒๖๖๓) ประมาณ ๑๕๐ เมตร พิกัด ๔๒๐๙๗๕ E ๙๐๗๖๑๖ N ตรวจวัดขนาดของพายซ้ายไปพายขวา ๒๑๘ ซม. ขนาดอก ๑๑๐ ซม. และประสาน ดร.ก้องเกียรติ กิตติวัฒนาวงศ์ ผอ.ศวอบ. ร่วมตรวจพื้นที่/ทำการบินถ่ายภาพทางอากาศจากโดรน และขุดค้นหา จนพบไข่เต่ามะเฟือง ที่ขนาดความลึก ๗๓ ซม. ตรวจสภาพของพื้นที่ อยู่ปลายแนวของระดับน้ำทะเลท่วมถึง ไม่ส่งผลกระทบต่อหลุมฟักไข่เต่าแต่อย่างใด ติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิติดตามพัฒนาการของไข่เต่ามะเฟือง และทำการกลบหลุม กั้นคอก เพื่อป้องกันอันตราย พร้อมเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ต่อไป