ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันสำคัญของไทย

กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันสำคัญของไทย

  

วันพุธ ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๖ โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๑๐ (ตะกั่วป่า พังงา) เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ และทำความสะอาด เนื่องในวันสำคัญของไทย วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓) 

 

โดยร่วมกับอำเภอตะกั่วป่า ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสา จัดเก็บขยะชายหาดบริเวณแหลมปะการัง หมู่ที่ ๒ ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา โดยมีนายสมศักดิ์  ชูแสง ปลัดอวุโส  อำเภอตะกั่วป่า เป็นประธาน