ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมอาสาพัฒนา ในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย

กิจกรรมอาสาพัฒนา ในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย

วันศุกร์ ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๖ โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๑๐ (ตะกั่วป่า พังงา) เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด และปลูกต้นไม้ที่มีดอกสีเหลือง เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยร่วมกับอำเภอตะกั่วป่า ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสา จำนวน ๕๐๐ คน จัดเก็บขยะชายหาด บริเวณสวนอนุสรณ์สึนามิ บ้านน้ำเค็ม ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา โดยมีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา  ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน