ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา

 

 วันที่ ๖ ธันวาคม  ๒๕๖๓ ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๑๐ (ตะกั่วป่า พังงา) ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยร่วมกับอำเภอตะกั่วป่า กองร้อยตำรวจตระเวณชานแดนที่ ๔๒๕ ตะกั่วป่า  องค์การบริหารส่วนตำบลบางไทร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน  และจิตอาสา 

  

ทำการปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดหญ้า ทำความสะอาดบริเวณวัดพระธาตุคีรีเขต (วัดลุ่ม) ตำบลบางไทร อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา   ผู้ร่วมกิจกรรม ประมาณ ๑๐๐ คน