ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะอาจารย์และนักศีกษาราชภัฏนครปฐม เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯ เต่ามะเฟืองหาดบางสัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

คณะอาจารย์และนักศีกษาราชภัฏนครปฐม  เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯ เต่ามะเฟืองหาดบางสัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

วันพุธ ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓  สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๖ โดย ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๑๐(ตะกั่วป่า พังงา) และเจ้าหน้าที่ศูนย์เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เต่ามะเฟืองหาดบางสัก ร่วมต้อนรับคณะอาจารย์และนักศีกษาราชภัฏนครปฐม  เข้าเยี่ยมชมศูนย์เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เต่ามะเฟืองหาดบางสัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 

  

โดยนายสุริยะ  สอนเสริม ผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๑๐(ตะกั่วป่า พังงา) บรรยายให้ความรู้ด้านสถานการณ์เต่ามะเฟือง แนวทางการบริหารจัดการ และการบูรณาการร่วมกับ                  หน่วยงานต่างๆ เพื่อเฝ้าระวังหลุมฝักไข่เต่ามะเฟืองให้ปลอดภัย