ข่าวประชาสัมพันธ์

จากใจ ทช. แจกจ่ายกล้าไม้ป่าชายเลนของขวัญปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔

จากใจ ทช. แจกจ่ายกล้าไม้ป่าชายเลนของขวัญปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔

วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๖ โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๑๐ (ตะกั่วป่า พังงา) ดำเนินการแจกจ่ายกล้าไม้ป่าชายเลนเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ จากใจ ทช.