ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันสำคัญของไทย

กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันสำคัญของไทย

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔  ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๑๐ (ตะกั่วป่า พังงา) ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ และทำความสะอาด เนื่องในวันสำคัญของไทย วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ( ๑๗ มกราคม ๒๕๖๔) และวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (๑๘ มกราคม ๒๕๖๔) โดยร่วมกันทำความสะอาดและทาสีรั้ว ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา ตำบลบางไทร อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 

 

โดยมีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๓๐๐ คน และมีนายสมศักดิ์ ชูแสง ปลัดอาวุโส อำเภอตะกั่วป่า เป็นประธาน