ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมพิธีและถวายเครื่องราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

ร่วมพิธีและถวายเครื่องราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

วันที่ ๑๗ มกราคม  ๒๕๖๔ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๖ มอบหมายให้ ผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๑๐ และ ๑๑ เข้าร่วมพิธีและถวายเครื่องราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 

 

โดยมีนายจำเริญ  ทิพญพงศ์ธาดา  ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน  มีหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา เข้าร่วมพิธีและถวายเครื่องราชสักการะ จำนวน ๓๒ หน่วยงาน