ข่าวประชาสัมพันธ์

ขุดตรวจสอบหลุมฟักไข่เต่ามะเฟืองหาดบางสัก พังงา

ขุดตรวจสอบหลุมฟักไข่เต่ามะเฟืองหาดบางสัก พังงา

วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๗:๓๐ น. สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๖ โดยส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๑๐(ตะกั่วป่า พังงา) ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านบ้านบางสักใต้ ขุดตรวจสอบหลุมฟักไข่เต่ามะเฟืองหาดบางสัก 

หลังจากแม่เต่าขึ้นมาวางไข่เป็นวันที่ ๖๖ (แม่เต่ามะเฟืองขึ้นมาวางไข่เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓) ซึ่งไม่มีสัญญานการยุบตัวของปากหลุม เมื่อขุดลงไปปรากฏว่าไม่พบลูกเต่ามะเฟืองในหลุมแต่อย่างใด พบไข่เต่ามีสภาพปกติไม่มีการฟัก บางฟองมีเชื้อราเกาะติด เจ้าหน้าที่ ศวอบ.ตรวจสอบไข่เต่ามะเฟืองทั้ง ๓๖ ฟอง เป็นไข่ที่ไม่ได้รับการผสม จึงรวบรวมไข่ทั้งหมดมอบให้ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามันตอนบน นำไปตรวจสอบวิเคราะห์จัดทำเป็นข้อมูลทางวิชาการต่อไป​