ข่าวประชาสัมพันธ์

ขุดตรวจสอบหลุมฟักไข่เต่ามะเฟืองหาดเกาะคอเขา จ.พังงา

ขุดตรวจสอบหลุมฟักไข่เต่ามะเฟืองหาดเกาะคอเขา จ.พังงา


วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๒๐:๓๐ น. สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๖ โดยส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๑๐(ตะกั่วป่า พังงา) ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชุมชนเกาะคอเขา 

 

ขุดตรวจสอบหลุมฟักไข่เต่ามะเฟืองหาดเกาะคอเขา หลังจากพบร่องรอยแม่เต่ามะเฟืองขึ้นมาวางไข่เป็นวันที่ ๖๑ (แม่เต่ามะเฟืองขึ้นมาวางไข่เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓) ซึ่งไม่มีสัญญานการยุบตัวของปากหลุม เมื่อขุดลงไปปรากฏว่าไม่พบลูกเต่ามะเฟืองในหลุม พบไข่เต่ามีสภาพปกติไม่มีการฟักแต่อย่างใด 

 

เจ้าหน้าที่ ศวอบ.ตรวจสอบไข่เต่ามะเฟือง เป็นไข่ที่ไม่ได้รับการผสม ๔๒ ฟอง ไข่ลม ๕๐ ฟอง รวมเป็นไข่เต่าทั้งสิ้น ๙๒ ฟอง จึงรวบรวมไข่ทั้งหมดมอบให้ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามันตอนบน นำไปตรวจสอบวิเคราะห์จัดทำเป็นข้อมูลทางวิชาการต่อไป