ข่าวประชาสัมพันธ์

ปล่อยลูกเต่ามะเฟือง ลงสู่ทะเล หาดบางขวัญ จังหวัดพังงา

ปล่อยลูกเต่ามะเฟือง ลงสู่ทะเล หาดบางขวัญ  จังหวัดพังงา


วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๒๓:๔๕ น. สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๖ โดยส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๑๐(ตะกั่วป่า พังงา) และศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ได้ร่วมกันเฝ้าระวังหลุมฟักไข่เต่ามะเฟืองหาดบางขวัญ หลังตรวจพบการยุบตัวของปาก หลุมจากกล้อง cctv 

 

เจ้าหน้าที่ได้เฝ้าดูแล/เฝ้าระวัง สังเกตุการเปลี่ยนแปลงของปากหลุมที่ยุบตัว มีลูกเต่ามะเฟืองทยอยขึ้นมารอ บริเวณปากหลุมมากขึ้น เจ้าหน้าที่จึงได้จับลูกเต่ามะเฟืองใส่ในภาชนะที่เตรียมไว้ 

 

และทำการขุดช่วยเหลือลูกเต่ามะเฟืองในหลุมที่แข็งแรงสามารถนำไปปล่อยได้ทั้งหมด จำนวน ๗๗ ตัว อนุบาลรอปล่อย ๙ ตัว ลูกเต่ามะเฟืองตายแรกเกิด ๙ ตัว ไข่ที่มีตัวอ่อน(นำใส่ตู้ ICU Box เพื่อกระตุ้นการฟัก) ๔ ฟอง ไข่ไม่ได้รับการผสม ๙ ฟอง ไข่ลม ๑๗ ฟอง รวมเป็นจำนวนไข่ที่แม่เต่ามะเฟืองขึ้นมาวางรวมทั้งสิ้น ๑๒๕ ฟอง นับเป็นวันที่ ๕๖ หลังจากการพบร่องรอยการขึ้นมาวางไข่ของเต่ามะเฟือง