ข่าวประชาสัมพันธ์

ลูกเต่ามะเฟืองจากรังที่ ๘ หาดบางขวัญ พังงา ลงสู่ทะเลแล้ว

ลูกเต่ามะเฟืองจากรังที่ ๘ หาดบางขวัญ พังงา ลงสู่ทะเลแล้ว

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๙:๐๐ น. สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๖ โดยส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๑๐(ตะกั่วป่า พังงา) ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดพังงา และศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน 

 

ได้ร่วมกันเฝ้าระวังหลุมฟักไข่เต่ามะเฟืองหาดบางขวัญ (รังที่ ๘ ของหาดบางขวัญ พบเมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓) หลังตรวจพบการยุบตัวของปากหลุมจากกล้อง cctv ตั้งแต่วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เจ้าหน้าที่ได้เฝ้าดูแล/เฝ้าระวัง สังเกตุการเปลี่ยนแปลงของปากหลุมที่ยุบตัว มีลูกเต่ามะเฟืองทยอยขึ้นมารอ บริเวณปากหลุมมากขึ้น เจ้าหน้าที่จึงได้จับลูกเต่ามะเฟืองใส่ในภาชนะที่เตรียมไว้  และทำการขุดช่วยเหลือลูกเต่ามะเฟืองในหลุมที่แข็งแรง 

  

สามารถนำไปปล่อยลงสู่ทะเลทั้งหมด จำนวน ๖๗ ตัว อนุบาลรอปล่อย ๖ ตัว ลูกเต่ามะเฟืองตายแรกเกิด ๑๗ ตัว ไข่ที่มีตัวอ่อน(นำใส่ตู้ ICU Box เพื่อกระตุ้นการฟัก) ๒ ฟอง ไข่ไม่ได้รับการผสม ๔ ฟอง ไข่ลม ๓๔ ฟอง รวมเป็นจำนวนไข่ที่แม่เต่ามะเฟืองขึ้นมาวางทั้งสิ้น ๑๓๐ ฟอง นับเป็นวันที่ ๕๕ หลังจากการพบร่องรอยการขึ้นมาวางไข่ของเต่ามะเฟือง