ข่าวประชาสัมพันธ์

ฟักแล้ว....ลูกเต่ามะเฟืองน้อย รังที่ ๙ หาดบางขวัญ จังหวัดพังงา

ฟักแล้ว....ลูกเต่ามะเฟืองน้อย รังที่ ๙ หาดบางขวัญ จังหวัดพังงา

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๕.๓๐ น. สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๖ โดยส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๑๐(ตะกั่วป่า พังงา)  ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ศูนย์เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เต่ามะเฟืองหาดบางขวัญ ว่าลูกเต่าฟักตัวและขึ้นจากหลุมฟัก 

 

จึงนำลูกเต่าปล่อยลงสู่ทะเล จำนวน ๒๙ ตัว และขุดช่วยเหลือลูกเต่าอีกจำนวน ๑๓ ตัว(อนุบาลรอปล่อย) และร่วมกับสัตวแพทย์ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน  ตรวจสอบไข่เต่าทั้งหมด พบว่ามีลูกเต่าต้องอนุบาลในตู้ ICU Box จำนวน 1 ตัว ตัวอ่อนตายแรกฟัก ๔ ตัว ไข่ที่ตัวอ่อนหยุดการพัฒนา ๓ ฟอง ไข่ไม่ได้รับการผสม ๑๕ ฟอง ไข่ลม ๑๘ ฟอง รวมไข่ทั้งหมด ๘๓ ฟอง 

สำหรับไข่เต่ามะเฟืองรังนี้ แม่เต่าขึ้นมาวางไข่เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔ และเป็นการฟักในหลุมธรรมชาติ รวมระยะเวลาการฟักนับจากแม่เต่าขึ้นวางไข่ จำนวน ๕๖ วัน