ข่าวประชาสัมพันธ์

รังสุดท้ายของปี ๖๔ ลูกเต่ามะเฟืองน้อย ลงสู่ทะเล หาดนาเกลือ จังหวัดพังงา

รังสุดท้ายของปี ๖๔ ลูกเต่ามะเฟืองน้อย ลงสู่ทะเล หาดนาเกลือ จังหวัดพังงา

วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๒๒:๑๐ น. สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๖ โดยส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล และศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๑๐(ตะกั่วป่า พังงา) ได้ร่วมกันเฝ้าระวังหลุมฟักไข่เต่ามะเฟืองหาดนาเกลือ ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 

 

หลังตรวจพบจากกล้อง cctv ว่ามีลูกเต่ามะเฟืองขึ้นมาบริเวณปากหลุม เจ้าหน้าที่ได้เฝ้าดูแล/เฝ้าระวัง ลูกเต่ามะเฟืองทยอยขึ้นมาบริเวณปากหลุมมากขึ้น เจ้าหน้าที่จึงได้จับลูกเต่ามะเฟืองใส่ในภาชนะที่เตรียมไว้  จำนวน ๔๑ ตัว และทำการขุดช่วยเหลือลูกเต่ามะเฟืองในหลุมที่แข็งแรง อีกจำนวน ๙ ตัว สามารถนำไปปล่อยลงสู่ทะเลได้อย่างปลอดภัยทั้งหมด จำนวน ๕๐ ตัว 

 

จากนั้นทำการตรวจสอบไข่เต่ามะเฟือง พบลูกเต่ามะเฟืองตายแรกเกิด ๓ ตัว ไข่ไม่ได้รับการผสม ๒๕ ฟอง ไข่ลม ๒๗ ฟอง รวมเป็นจำนวนไข่ที่แม่เต่ามะเฟืองขึ้นมาวางทั้งสิ้น ๑๐๕ ฟอง นับเป็นวันที่ ๕๔ หลังจากแม่เต่ามะเฟืองขึ้นมาวางไข่ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔