ข่าวประชาสัมพันธ์

ปิดศูนย์เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เต่ามะเฟือง หาดนาเกลือ จังหวัดพังงา

ปิดศูนย์เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เต่ามะเฟือง หาดนาเกลือ จังหวัดพังงา

วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ เจ้าหน้าที่ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๑๐ (ตะกั่วป่า พังงา) ดำเนินการจัดเก็บอุปกรณ์กล้อง CCTV.  ป้ายประชาสัมพันธ์ และเคลียร์พื้นที่ศูนย์เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เต่ามะเฟืองหาดนาเกลือ ต. โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา เพื่อทำการปิดศูนย์ฯ