ข่าวประชาสัมพันธ์

ฟักแล้ว ลูกเต่ามะเฟืองหาดท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

ฟักแล้ว ลูกเต่ามะเฟืองหาดท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔  สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๖ โดยผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๑๐(ตะกั่วป่า พังงา)  ร่วมกับอุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง  ศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ ๒ ภูเก็ต และศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน(ศวอบ.) เฝ้าระวังและติดตามการฟักไข่ของเต่ามะเฟือง บริเวณหาดท้ายเหมือง หน้าที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 

   

หลังพบว่าเมื่อเวลา ๑๗.๐๐ น. ทรายบริเวณปากหลุมมีการยุบตัว  จนกระทั่งเวลา ๒๒.๐๐ น. ลูกเต่าได้ขึ้นมาจากหลุมและทำการขุดช่วยเหลือลูกเต่า สามารถปล่อยลูกเต่าที่แข็งแรงลงทะเลได้จำนวน ๓๘ ตัว ลูกเต่าตายแรกเกิด ๑ ตัว ไข่มีการพัฒนาต้องอนุบาลในตู้ ICU box จำนวน ๗ ฟอง ไข่ไม่ได้รับการผสม ๒๓ ฟอง  ไข่ไม่พัฒนา ๑ ฟอง ไข่ลม ๑๙ ฟองรวมไข่ทั้งหมด ๘๙ ฟอง สำหรับไข่เต่ามะเฟืองรังนี้ แม่เต่าขึ้นมาวางไข่เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔  รวมระยะเวลาการฟักนับจากแม่เต่าขึ้นวางไข่ จำนวน ๕๗ วัน