ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ ๒ ของช่วงเทศกาลวันหยุดสงกรานต์ ศอปล.๑๐ (ตะกั่วป่า พังงา) ร่วมปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว หาดบางสัก พังงา

วันที่ ๒ ของช่วงเทศกาลวันหยุดสงกรานต์  ศอปล.๑๐ (ตะกั่วป่า พังงา) ร่วมปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว หาดบางสัก พังงา

 วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๔  ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๑๐(ตะกั่วป่า พังงา) และศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๑๑(ลำแก่น พังงา)  ร่วมปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลวันหยุดสงกรานต์ บริเวณชายหาดบางสัก ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ผลการปฏิบัติงานวันนี้ มีนักท่องเที่ยวมารับบริการ จำนวน ๕๒ คน  ไม่มีนักท่องเที่ยวบาดเจ็บหรือได้รับอันตราย แต่อย่างใด