ข่าวประชาสัมพันธ์

ศอปล.๑๐ (ตะกั่วป่า พังงา) ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีอนุรักษ์เต่าทะเล ประจำปี ๒๕๖๔

ศอปล.๑๐ (ตะกั่วป่า พังงา) ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีอนุรักษ์เต่าทะเล ประจำปี ๒๕๖๔

 วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๔  สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๖ โดยส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล และศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๑๐(ตะกั่วป่า พังงา) ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีอนุรักษ์เต่าทะเล ประจำปี ๒๕๖๔  บริเวณชายหาดท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงาโดยมีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน มีหัวหน้าส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ เอกชน และประชาชนเข้าร่วมจำนวนมาก 

 

ประธานนำปล่อยเต่าทะเล จำนวน ๗๔ พร้อมมอบเงินที่ได้รับจากผู้สนับสนุนกินกรรมปล่อยเต่าให้ประธานกองทุนอนุรักษ์เต่าทะเลและถื่น อาศัย พังงา-ภูเก็ต  เพื่อเป็นเงินรางวัลมอบให้แก่ผู้แจ้งเบาะแสหรือพบการขึ้นวางไข่ของเต่าทะเล และมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้สนับสนุน จากนั้นเดินเยี่ยมชมนิทรรศการที่หน่วยงานต่าง ๆ จัดขึ้น  ส่วนนี้ สทช.๖  ได้จัดนิทรรศการด้านการอนุรักษ์เค่าทะเล เพื่อส่งเสริมให้ความรู้แก่ผู้มาร่วมงานตลอด ๑๐ วัน