ข่าวประชาสัมพันธ์

ศอปล.๑๐ (ตะกั่วป่า พังงา) ร่วมปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว หาดบางสัก พังงา นับเป็นวันที่ ๔ ช่วงเทศกาลวันหยุดสงกรานต์

ศอปล.๑๐ (ตะกั่วป่า พังงา) ร่วมปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว หาดบางสัก พังงา นับเป็นวันที่ ๔ ช่วงเทศกาลวันหยุดสงกรานต์

  วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๔  ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๑๐(ตะกั่วป่า พังงา) และศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๑๑(ลำแก่น พังงา)  ร่วมปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลวันหยุดสงกรานต์  บริเวณชายหาดบางสัก ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 

 

ผลการปฏิบัติงานวันนี้ มีนักท่องเที่ยวมารับบริการ จำนวน ๑๒๘ คน  มีนักท่องเที่ยวบาดเจ็บจากแมงกะพรุน จำนวน ๓ ราย เจ้าหน้าที่ได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นโดยใช้น้ำส้มสายชูราดบริเวณที่ถูกพิษแมงกะพรุน  ให้นั่งพักจนอาการลดลงและแนะนำให้ไปพบแพทย์หากมีอาการปวด  พร้อมนี้ได้จัดโต๊ะสรงน้ำพระให้เจ้าหน้าที่และนักท่องเที่ยวสรงน้ำพระ เพื่อสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ และเป็นสิริมงคลแก่ตัวเอง