ข่าวประชาสัมพันธ์

๑๔ เมษายน ๒๕๖๔ ศอปล.๑๐ (ตะกั่วป่า พังงา) ร่วมปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลวันหยุดสงกรานต์

๑๔ เมษายน ๒๕๖๔ ศอปล.๑๐ (ตะกั่วป่า พังงา) ร่วมปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลวันหยุดสงกรานต์

วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๔  ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๑๐(ตะกั่วป่า พังงา) และศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๑๑(ลำแก่น พังงา)  ร่วมปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลวันหยุดสงกรานต์  บริเวณชายหาดบางสัก ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 

 

ผลการปฏิบัติงานวันนี้ มีนักท่องเที่ยวมารับบริการ จำนวน ๙๓ คน  และมีนักท่องเที่ยวบาดเจ็บจากแมงกะพรุน จำนวน ๕ ราย เจ้าหน้าที่ได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นโดยใช้น้ำส้มสายชูราดบริเวณที่ถูกพิษแมงกะพรุน ให้นั่งพักจนอาการลดลง และแนะนำให้ไปพบแพทย์หากมีอาการปวด และแจ้งนักท่องเที่ยวไม่ลงเล่นน้ำในบริเวณดังกล่าว