ข่าวประชาสัมพันธ์

๑๕ เมษายน ๒๕๖๔ สทช.๖ โดย ศอปล๑๐ (ตะกั่วป่า พังงา) ร่วมปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลวันหยุดสงกรานต์

๑๕ เมษายน ๒๕๖๔ สทช.๖ โดย ศอปล๑๐ (ตะกั่วป่า พังงา) ร่วมปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลวันหยุดสงกรานต์

วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๔  ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๑๐(ตะกั่วป่า พังงา) และศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๑๑(ลำแก่น พังงา)  ร่วมปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลวันหยุดสงกรานต์  บริเวณชายหาดบางสัก ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา  พร้อมประชาสัมพันธ์วิธีการป้องกันโรคติดต่อ โควิด-19 บริการหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอร์ล้างมือ ให้แก่นักท่องเที่ยว ผลการปฏิบัติงานวันนี้ มีนักท่องเที่ยวมารับบริการ จำนวน ๖๕ คน