ข่าวประชาสัมพันธ์

๑๐ พ.ค. ๖๔ ศอปล.๑๐ (ตะกั่วป่า พังงา) จัดกิจกรรมปลูกและบำรุงป่าชายเลน เนื่องในวันป่าชายเลนแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๐ พ.ค. ๖๔ ศอปล.๑๐ (ตะกั่วป่า พังงา) จัดกิจกรรมปลูกและบำรุงป่าชายเลน เนื่องในวันป่าชายเลนแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๖ โดย ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๑๐ (ตะกั่วป่า พังงา) ร่วมกับส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมและประสานงานเครือข่าย และอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลและชายฝั่ง(อสทล.) จัดกิจกรรมปลูกและบำรุงป่าชายเลน เนื่องในวันป่าชายเลนแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อเทิดพระเกียรติ น้อมรำลึกและสืบสานพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ไทย   ที่ทรงห่วงใยต่อทรัพยากรป่าชานเลน อีกทั้งเป็นการรณรงค์ประชา สัมพันธ์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน 

 

โดยได้ดำเนินการปลูกและบำรุงป่าชายเลน ท้องที่ หมู่ที่ ๒ ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา เนื้อที่ ๒ ไร่ กล้าไม้จำนวน ๑,๐๐๐ ต้น ผู้ร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๙ คน  ทั้งนี้ได้ปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ด้วยการสวมหน้ากากอนามัย และการเว้นระยะห่าง