ข่าวประชาสัมพันธ์

๘ มิ.ย ๖๔ ผอ.ศอปล.๑๐ (ตะกั่วป่า พังงา) และเจ้าหน้าที่ ช่วยเหลือโลมาฟราเซอร์’​ เกยตื้น

๘ มิ.ย ๖๔  ผอ.ศอปล.๑๐ (ตะกั่วป่า พังงา) และเจ้าหน้าที่ ช่วยเหลือโลมาฟราเซอร์’​ เกยตื้น

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ เาลา ๑๓.๔๗ น. ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๑๐(ตะกั่วป่า พังงา) ได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ว่ามีราษฎรพบโลมาเกยบริเวณชายหาดเขาปิหลาย ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 

 

จนท.ศูนย์ฯ จึงเดินทางไปช่วยเหลือเบื้องต้น พบว่าเป็นโลมาชนิดฟราเซอร์ความยาวประมาณ ๒.๒๐ เมตร ไม่มีบาดแผลบริเวณลำตัว แต่อย่างใด  จนท.จึงเฝ้าดูแลช่วยเหลือ และส่งมอบโลมาให้ จนท.ศวอบ. รับไปดำเนินการอนุบาล ต่อไป