ข่าวประชาสัมพันธ์

๑๕ ก.ค ๖๔ ศอปล.๑๐ (ตะกั่วป่า พังงา) ดำเนินการจัดเก็บขยะภายใต้กิจกรรมบริหารจัดการขยะโดยใช้ทุ่นกักขยะ (BOOM)

๑๕ ก.ค ๖๔ ศอปล.๑๐ (ตะกั่วป่า พังงา) ดำเนินการจัดเก็บขยะภายใต้กิจกรรมบริหารจัดการขยะโดยใช้ทุ่นกักขยะ (BOOM)

วันที่ ๑๕ กรกฏาคม ๒๕๖๔ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๖ โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๑๐ (ตะกั่วป่า พังงา) ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่๑๒(คุระบุรี พังงา) ร่วมกับอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล(อสทล.)     บ้านคุระ  ดำเนินการจัดเก็บขยะภายใต้กิจกรรมบริหารจัดการขยะโดยใช้ทุ่นกักขยะ (BOOM)

 

บริเวณปากคลองคุระ หมู่ที่ ๕ ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา และคัดแยกขยะที่เก็บได้ตามแบบบันทึกข้อมูลไอซีซี รวมน้ำหนักขยะที่เก็บได้ ๙๒ กิโลกรัม ประเภทขยะที่พบมากได้แก่ ขวดเครื่องดื่ม (แก้ว) ,ขวดเครื่องดื่ม(พลาสติก) ถุงพลาสติกอื่นๆ, เสื้อผ้า/รองเท้า และเศษโฟม ตามลำดับ