ข่าวประชาสัมพันธ์

๒๐ ก.ค ๖๔ ศอปล.๑๐ (ตะกั่วป่า พังงา) ดำเนินการจัดเก็บขยะภายใต้กิจกรรมบริหารจัดการขยะโดยใช้ทุ่นกักขยะ (BOOM)

๒๐ ก.ค ๖๔ ศอปล.๑๐ (ตะกั่วป่า พังงา) ดำเนินการจัดเก็บขยะภายใต้กิจกรรมบริหารจัดการขยะโดยใช้ทุ่นกักขยะ (BOOM)

วันที่ ๒๐ กรกฏาคม ๒๕๖๔ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๖ โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๑๐ (ตะกั่วป่า พังงา) ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่๑๒(คุระบุรี พังงา) ร่วมกับอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล(อสทล.) บ้านคุระ 

 

ผู้นำชุมชนและราษฏรในพื้นที่ ดำเนินการจัดเก็บขยะภายใต้กิจกรรมบริหารจัดการขยะโดยใช้ทุ่นกักขยะ (BOOM) บริเวณปากคลองคุระ บ้านทุ่งนางดำ หมู่ที่ ๕ ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 

 

และคัดแยกขยะที่เก็บได้ตามแบบบันทึกข้อมูลไอซีซี รวมน้ำหนักขยะที่เก็บได้ ๘๙ กิโลกรัม ประเภทขยะที่พบมากได้แก่ ขวดเครื่องดื่ม (แก้ว) ,ขวดเครื่องดื่ม(พลาสติก) ถุงพลาสติกอื่นๆ, เสื้อผ้า/รองเท้า และเศษโฟม ตามลำดับและได้ทำการเก็บขยะตกค้างบริเวณชายหาด ได้น้ำหนักรวม ๑๒๔ กิโลกรัม