ข่าวประชาสัมพันธ์

๒๓ ก.ค.๖๔ ศอปล.๑๐ (ตะกั่วป่า พังงา) ร่วมปลูกป่าชายหาด เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.๑๐

๒๓ ก.ค.๖๔ ศอปล.๑๐ (ตะกั่วป่า พังงา) ร่วมปลูกป่าชายหาด เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.๑๐

วันที่ ๒๓ กรกฏาคม ๒๕๖๔ ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๑๐ (ตะกั่วป่า พังงา) ร่วมกับโรงเพาะฟักลูกกุ้งทับตะวัน (บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร)  ผู้นำชุมชนและราษฏรในพื้นที่ ปลูกป่าชายหาด

 

บริเวณชายหาดทับตะวัน หมู่ที่ ๗ ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๔)  

 

โดยทำการปลูกสนทะเล จำนวน ๒๐๐ ต้น จิกทะเล ๓๐ ต้น ตีนเป็ดทะเล ๓๐ ต้น  ผู้ร่วมกิจกรรม จำนวน ๓๕ คน ทั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด