ข่าวประชาสัมพันธ์

๓๐ ก.ค ๖๔ ศอปล.๑๐ (ตะกั่วป่า พังงา) ดำเนินการจัดเก็บขยะภายใต้กิจกรรมบริหารจัดการขยะโดยใช้ทุ่นกักขยะ (BOOM)

๓๐ ก.ค ๖๔ ศอปล.๑๐ (ตะกั่วป่า พังงา) ดำเนินการจัดเก็บขยะภายใต้กิจกรรมบริหารจัดการขยะโดยใช้ทุ่นกักขยะ (BOOM)

วันที่ ๓๐ กรกฏาคม ๒๕๖๔ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๖ โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๑๐ (ตะกั่วป่า พังงา) ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่๑๒(คุระบุรี พังงา) ร่วมกับอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล(อสทล.) บ้านคุระ ผู้นำชุมชนและราษฏรในพื้นที่ ดำเนินการจัดเก็บขยะภายใต้กิจกรรมบริหารจัดการขยะโดยใช้ทุ่นกักขยะ (BOOM)

 

บริเวณปากคุระ บ้านทุ่งนางดำ หมู่ที่ ๕ ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา และทำการคัดแยกขยะที่เก็บได้ตามแบบบันทึกข้อมูลไอซีซี รวมน้ำหนักขยะที่เก็บได้ ๗๓ กิโลกรัม ประเภทขยะที่พบมากได้แก่ ขวดเครื่องดื่ม (พลาสติก) ,ขวดเครื่องดื่ม(แก้ว) ถุงพลาสติกอื่นๆ, เสื้อผ้า/รองเท้า และเศษโฟม ตามลำดับ

 

และทำการเก็บขยะตกค้างบริเวณชายหาดใกล้เคียงและป่าชายเลน ได้ขยะน้ำหนักรวม ๒๒๔ กิโลกรัม  พร้อมรณรงค์ให้ราษฏรที่มาร่วมกิจกรรม  ลดและเลิกใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง และขอความร่วมมือไม่ทิ้งขยะลงทะเล เพื่อช่วยกันลดปัญหาขยะทะเล