ข่าวประชาสัมพันธ์

14 ก.ย. 64 ศอปล.10 (ตะกั่วป่า พังงา) ร่วมกิจกรรมเก็บขยะชายหาด เนื่องในวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล

14 ก.ย. 64 ศอปล.10 (ตะกั่วป่า พังงา) ร่วมกิจกรรมเก็บขยะชายหาด เนื่องในวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล

วันที่ 14 กันยายน 2564  ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 10(ตะกั่วป่า พังงา) ร่วมกิจกรรมเก็บขยะชายหาดเนื่องในวันอนุรักษ์ชายหาดสากล ประจำปี 2564 บริเวณชายหาดสะพานนาใต้ ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา