ข่าวประชาสัมพันธ์

20 ก.ย 64 ศอปล.10 (ตะกั่วป่า พังงา) จัดทำคอกหลุมฟักไข่เต่าตนุ

20 ก.ย 64 ศอปล.10 (ตะกั่วป่า พังงา) จัดทำคอกหลุมฟักไข่เต่าตนุ

วันที่ 20 กันยายน 2564 ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 10 (ตะกั่วป่า พังงา) ร่วมกับส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล จัดทำคอกหลุมฟักไข่เต่าตนุ   ณ ชายหาดบ่อดาน ตำบลนาเตย อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา เพื่อป้องกันภัยคุกคามจากสัตว์ต่างๆ