ข่าวประชาสัมพันธ์

27 ก.ย 64 ศอปล.10 (ตะกั่วป่า พังงา) ร่วมกับอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล(อสทล.) และชุมชนชายฝั่ง รับฟัง การมอบนโยบายการส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

27 ก.ย 64 ศอปล.10 (ตะกั่วป่า พังงา) ร่วมกับอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล(อสทล.) และชุมชนชายฝั่ง รับฟัง การมอบนโยบายการส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 27 กันยายน 2564  ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 10 (ตะกั่วป่า พังงา) ร่วมกับอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล(อสทล.) และชุมชนชายฝั่ง กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านทุ่งตึก กลุ่มประมงออมทรัพย์ และกลุ่มท่องเที่ยวประชารัฐบ้านท่าจูด

 

รับฟัง"การมอบนโยบายการส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม" จากนายวราวุธ ศิลปอาชา รมต.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากนายจตุพร บุรุษพัฒน์  ปลัดกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดแล้อม

 

เสร็จจากรับฟังการมอบนโยบาย ผอ.ศอปล.10(ตะกั่วป่า พังงา) ได้พบปะพูดคุย รณรงค์ประชาสัมพันธ์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ปัญหาขยะทะเล และขอความร่วมมือ ลด เลิกใช้ถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง  พร้อมมอบถุงผ้าและหน้ากากอนามัย จำนวน 2,000 ชิ้น "แบ่งปันน้ำใจ สู้ภัย Covid-19"  ให้แก้ผู้เข้าร่วมรับฟังการมอบนโยบาย