ข่าวประชาสัมพันธ์

๒๘ ก.ย ๖๔ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ศอปล.๑๐(ตะกั่วป่า พังงา) จัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย

๒๘ ก.ย ๖๔ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ศอปล.๑๐(ตะกั่วป่า พังงา) จัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๑๐(ตะกั่วป่า พังงา) จัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ๒๘ กันยายน (Thai national Flag Day ) ประจำปี ๒๕๖๔

 

เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมง กุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย โดยระหว่างการจัดกิจกรรมได้ปฎิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID -19) ด้วยการสวมหน้ากากอนามัย และการเว้นระยะห่าง