ข่าวประชาสัมพันธ์

ศอปล.๑๐ (ตะกั่วป่า พังงา) น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร. ๙

ศอปล.๑๐ (ตะกั่วป่า พังงา) น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร. ๙

วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๑๐ (ตะกั่วป่า พังงา) น้อมรำลึกน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 

  

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔