ข่าวประชาสัมพันธ์

10 ต.ค 64 ศอปล.10 (ตะกั่วป่า พังงา) เข้าตรวจสอบ และทำการขุดหาจนพบไข่เต่าทะเล ชายหาดบ่อดาน

10 ต.ค 64 ศอปล.10  (ตะกั่วป่า พังงา) เข้าตรวจสอบ และทำการขุดหาจนพบไข่เต่าทะเล ชายหาดบ่อดาน

วันที่ 10 ตุลาคม 2564  สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 10(ตะกั่วป่า พังงา) ได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลนาเตย อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ว่าพบร่องรอยการขึ้นวางไข่ของเต่าทะเล บริเวณชายหาดบ่อดาน

  

เจ้าหน้าที่ได้ประสานนักวิชาการจากศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน และเข้าตรวจสอบ พบร่องรอยเต่าทะเลขึ้นวางไข่ ตำแหน่งพิกัด 418861 E 921212 N วัดความกว้างพายคู่หน้าได้ 80 ซม. ความกว้างอก 30 ซม. 

 

ทำการขุดหาจนพบไข่เต่าที่ระดับความลึก 60 ซม. วัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของไข่ได้ 4 ซม. ตำแหน่งวางไข่อยู่ในแนวน้ำทะเลท่วมไม่ถึง จึงทำการกลบหลุม และจัดทำคอกเพื่อป้องกันภัยคุกคามจากสัตว์ต่างๆ  เบื้องต้นยังไม่สามารถระบุชนิดของเต่าทะเลได้