ข่าวประชาสัมพันธ์

14 ต.ค 64 ศอปล.10(ตะกั่วป่า พังงา) ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องจากในวันสำคัญของไทย

14 ต.ค 64 ศอปล.10(ตะกั่วป่า พังงา) ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องจากในวันสำคัญของไทย


วันที่ 14 ตุลาคม 2564  สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 10 (ตะกั่วป่า พังงา) ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันสำคัญของไทย

 

เพื่อให้จิตอาสา 904 จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา ได้ตระหนักรู้และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ร่วมกันทำความดีด้วยหัวใจ โดยไม่หวังผลตอบแทน เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 

โดยได้ร่วมกันพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ และทำความสะอาด บริเวณซอยบางเนียงและชายหาดบางเนียง หมู่ที่ 5 ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา จัดขึ้นโดยศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอตะกั่วป่า หน่วยงานเข้าร่วมประกอบด้วย อำเภอตะกั่วป่า เทศบาลตำบลคึกคัก สภ.เขาหลัก, สภ.ตะกั่วป่า, สภ.ตลาดใหญ่, สวท.ตะกั่วป่า, กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสา ขณะจัดกิจกรรมได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด