ข่าวประชาสัมพันธ์

10-14 ต.ค 64 ศอปล.10 (ตะกั่วป่า พังงา) เฝ้าระวังและติดตามการฟักไข่ของเต่าทะเล

10-14 ต.ค 64 ศอปล.10 (ตะกั่วป่า พังงา) เฝ้าระวังและติดตามการฟักไข่ของเต่าทะเล

วันที่ 10-14 ตุลาคม 2564 ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 10(ตะกั่วป่า พังงา) เฝ้าระวังและติดตามการฟักไข่ของเต่าทะเล บริเวณชายหาดบ่อดาน อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

 

เพื่อป้องกันภัยคุกคามจากสัตว์ต่างๆ  โดยจัดทำคอก 2 ชั้น กำจัดวัชพืช จัดเก็บขยะบริเวณหลุมฟักไข่เต่า และร่วมกับเจ้าหน้าที่ ศวอบ.ภูเก็ต ติดตั้งเครื่องวัดอุณภูมิ เพื่อติดตามการพัฒนาการของไข่เต่า

 

สำหรับชาดหาดบ่อดาน ขณะนี้มีเต่าทะเลขึ้นมาวางไข่  เมื่อวันที่ 8 , 18 กันยายน 2564 และวันที่ 10 ตุลาคม 2565 รวมจำนวน 3 รัง