ข่าวประชาสัมพันธ์

15 ต.ค 64 ศอปล.10 (ตะกั่วป่า พังงา) ร่วมบริจาคโลหิตให้เหล่ากาชาดจังหวัดพังงา และภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัดภูเก็ต

15 ต.ค 64 ศอปล.10 (ตะกั่วป่า พังงา)  ร่วมบริจาคโลหิตให้เหล่ากาชาดจังหวัดพังงา และภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 15 ตุลาคม 2564  เจ้าหน้าที่ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 10(ตะกั่วป่า พังงา) ร่วมบริจาคโลหิตให้เหล่ากาชาดจังหวัดพังงา และภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ ศาลาประชาคมอำเภอตะกั่วป่า จังหว้ดพังงาตามโครงการ Plus 1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต (Plus One Blood Donation , More Blood More Lives)  ทั้งนี้ เพื่อนำโลหิตไปสมทบแก่สภากาชาดไทยไว้ช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินที่ต้องการโลหิตในการรักษาพยาบาล