ข่าวประชาสัมพันธ์

19 ต.ค. 64 ศอปล.10(ตะกั่วป่า พังงา) ปฏิบัติงานลาดตระเวนเชิงคุณภาพ เพื่อคุ้มครองป้องกันรักษาทรัพยากรป่าชายเลนและชายฝั่ง

19 ต.ค. 64 ศอปล.10(ตะกั่วป่า พังงา) ปฏิบัติงานลาดตระเวนเชิงคุณภาพ เพื่อคุ้มครองป้องกันรักษาทรัพยากรป่าชายเลนและชายฝั่ง

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 10 (ตะกั่วป่า พังงา) เจ้าหน้าที่ 6 นาย ออกปฏิบัติงานลาดตระเวนเชิงคุณภาพ

 

เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ท้องที่ หมู่ที่ 5 ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนโครงการอำเภอตะกั่วป่าและป่าเขาบางนายสี

 

ระยะทางประมาณ 2.2  กิโลเมตร ขณะลาดตระเวนไม่พบการบุกรุกทำลายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแต่อย่างใด พร้อมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร ทางทะเลและชายฝั่งแก่ราษฏรที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่ง

 

และขอความร่วมมือไม่ทิ้งขยะลงในป่าชายเลน ลำคลอง แม่น้ำ และในทะเล เพื่อช่วยลดขยะทะเล