ข่าวประชาสัมพันธ์

ศอปล.10 ปลูก บำรุง ดูแลรักษาต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564

ศอปล.10 ปลูก บำรุง ดูแลรักษาต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ  พ.ศ. 2564


วันที่ 21 ตุลาคม 2564 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6  โดย ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 10 (ตะกั่วป่า พังงา) ร่วมกับอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล(อสทล.)

  

จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้และบำรุงรักษาต้นไม้ พรวนดิน กำจัดวัชพืชและใส่ปุ๋ย เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564  เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

 

และเป็นการสร้างความตระหนักรู้ของประชาชนให้เกิดความรักความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ณ บริเวณศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 10(ตะกั่วป่า พังงา)

 

อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ขณะ ทำกิจกรรมได้ปฏิบัติตามมาตราการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด