ข่าวประชาสัมพันธ์

29 ต.ค. 64 ศอปล.10(ตะกั่วป่า พังงา) ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ปลูกป่าและเก็บขยะตกค้างชายหาด พังงา

29 ต.ค. 64 ศอปล.10(ตะกั่วป่า พังงา) ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ปลูกป่าและเก็บขยะตกค้างชายหาด พังงา


วันที่ 29 ตุลาคม 2564 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 10 (ตะกั่วป่า พังงา) ร่วมกับกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 425 อำเภอตะกั่วป่า

 

เทศบาลตำบลคึกคัก อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสา จัดกิจกรรมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ โดยไม่หวังผลตอบแทน เพื่อให้จิตอาสา 904 จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา

 

ได้ตระหนักรู้และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย โดยได้ร่วมกันปลูกป่าชายเลน จำนวน 1,000 กล้า บริเวณคลองบางขยะ และเก็บขยะตกค้างบริเวณชายหาดแหลมปะการัง ท้องที่หมู่ที่ 2 ตำบลคึกคัก  อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา  

 

สามารถจัดเก็บขยะและคัดแยกขยะที่เก็บได้ตามแบบบันทึกข้อมูลไอซีซี รวมน้ำหนัก 308 กิโลกรัม ประเภทขยะที่พบมากได้แก่ พลาสติกทั่วไป ขวดเครื่องดื่ม(พลาสติก) ขวดเครื่องดื่ม(แก้ว) รองเท้า และเศษโฟม ตามลำดับ

 

ขณะจัดกิจกรรมได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด