ข่าวประชาสัมพันธ์

25-31 ต.ค 64 ศอปล.10 (ตะกั่วป่า พังงา) เฝ้าระวังดูแลและติดตามสถานการณ์หลุมฟักไข่เต่าทะเล

25-31 ต.ค 64 ศอปล.10 (ตะกั่วป่า พังงา) เฝ้าระวังดูแลและติดตามสถานการณ์หลุมฟักไข่เต่าทะเล

วันที่ 25-31 ตุลาคม  2564  สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 โดยส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล และศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๑๐(ตะกั่วป่า  พังงา) เฝ้าระวังดูแลและติดตามสถานการณ์หลุมฟักไข่เต่าทะเล

 

บริเวณชายหาดบ่อดานหมู่ที่ 7 ตำบลนาเตย อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา เพื่อป้องกันภัยคุกคามจากสัตว์ต่างๆ ตลอดจนปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่จะมีผลกระทบต่อการฟักไข่ เช่น ขยะ วัชพืช ระดับน้ำทะเลสูงสุด และดำเนินการจัดเก็บข้อมูลอุณหภูมิจาก data logger

 

เพื่อ ศวอบ. ติดตามการพัฒนาการของไข่ อนึ่ง สำหรับชายหาดบ่อดาน ขณะนี้มีเต่าทะเลขึ้นมาวางไข่ จำนวน 3 รัง รังที่ 1 วางไข่วันที่ 8 ก้นยายน 2564 (นับเป็นวันที่ 54 จากวันวางไข่) รังที่ 2 วางไข่วันที่ 18 กันยายน  2564 (นับเป็นวันที่ 44 จากวันวางไข่) และรังที่ 3 วางไข่วันที่ 10 ตุลาคม 2564 (นับเป็นวันที่ 22 จากวันวางไข่)