ข่าวประชาสัมพันธ์

15 พ.ย 64 ศอปล.10 (ตะกั่วป่า พังงา) ร่วมกันตรวจสอบหลุมฟักไข่เต่าทะเล

15 พ.ย 64 ศอปล.10 (ตะกั่วป่า พังงา) ร่วมกันตรวจสอบหลุมฟักไข่เต่าทะเล

วันที่ 15 พฤศจิกายน  2564 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 โดย ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล และศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 10(ตะกั่วป่า พังงา) ร่วมกันตรวจสอบหลุมฟักไข่เต่าทะเล บริเวณชายหาดบ่อดาน หมู่ที่ 7 ตำบลนาเตย อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา หลังพบว่าลูกเต่าได้ฟักและลงสู่ทะเลตามธรรมชาติ เมื่อคืนวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 และเวลา 21.00 น. ได้ทำการขุดตรวจสอบภายในหลุมสามารถนำลูกเต่าปล่อยลงสู่ทะเลได้อีก จำนวน 13 ตัว ลูกเต่าตายในหลุม 1 ตัว ไข่ติดเชื้อ 7 ฟอง นับเปลือกไข่ได้ 34 ฟอง  สำหรับลูกเต่าที่ตายและไข่ติดเชื้อ จะได้นำส่งศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป นับเป็นวันที่ 59 หลังจากที่แม่เต่าขึ้นมาวางไข่ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2564  และทำการย้ายหลุมฟัก จำนวนไข่ 42 ฟอง  อนึ่ง จากการตรวจสอบลักษณะลูกเต่าพบว่าเป็น เต่าตนุ