ข่าวประชาสัมพันธ์

3 ธ.ค 64 ศอปล.10 (ตะกั่วป่า พังงา) ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ (5 ธันวาคม 2564)

3 ธ.ค 64  ศอปล.10 (ตะกั่วป่า พังงา) ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ (5 ธันวาคม 2564)

วันที่ 3 ธันวาคม 2564 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 โดย ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 10 (ตะกั่วป่า พังงา) ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ (5 ธันวาคม 2564) โดยได้ร่วมกัน เก็บขยะบริเวณชายหาดบ้านน้ำเค็ม หมู่ 2 ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา มีหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรม จำนวน 120 คน  สามารถจัดเก็บขยะและคัดแยกขยะที่เก็บได้ตามแบบบันทึกข้อมูลไอซีซี รวมน้ำหนัก 375 กิโลกรัม ประเภทขยะที่พบมากได้แก่ พลาสติกทั่วไป ขวดเครื่องดื่ม(พลาสติก) ขวดเครื่องดื่ม(แก้ว) รองเท้า และเศษโฟม ตามลำดับ (หน้ากากอนามัย จำนวน 31 ชิ้น)