ข่าวประชาสัมพันธ์

9 ธ.ค 64 ศอปล.10 (ตะกั่วป่า พังงา) ร่วมกันตรวจสอบหลุมฟักไข่เต่าทะเล และนำลูกเต่าปล่อยลงสู่ทะเลตามธรรมชาติ

9 ธ.ค 64 ศอปล.10 (ตะกั่วป่า พังงา) ร่วมกันตรวจสอบหลุมฟักไข่เต่าทะเล และนำลูกเต่าปล่อยลงสู่ทะเลตามธรรมชาติ

วันที่ 9 ธันวาคม  2564 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 โดย ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 10(ตะกั่วป่า พังงา) และผู้นำชุมชน ร่วมกันตรวจสอบหลุมฟักไข่เต่าทะเล บริเวณชายหาดบ่อดาน หมู่ที่ 7 ตำบลนาเตย อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา หลังพบว่าลูกเต่าได้ฟักและขึ้นมาจากหลุมอยู่ในคอก จำนวน 72 ตัว 

 

จึงได้นำลูกเต่าทั้งหมดปล่อยลงสู่ทะเลตามธรรมชาติ และได้ทำการขุดตรวจสอบภายในหลุม แต่ไม่พบลูกเต่าในหลุมอีกแต่อย่างใด ตรวจสอบพบไข่ติดเชื้อ 4 ฟอง ไข่ไม่ได้รับการผสม 5 ฟอง รวมไข่เต่ารังนี้จำนวน 81 ฟอง สำหรับไข่ติดเชื้อและไข่ที่ไม่ได้รับการผสมจะได้นำส่งศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน เพื่อดำเนินการต่อไป นับเป็นวันที่ 61 หลังจากที่แม่เต่าขึ้นมาวางไข่ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2564  และจากการตรวจสอบลักษณะลูกเต่าพบว่าเป็น เต่าตนุ