ข่าวประชาสัมพันธ์

23 ธ.ค 64 ผอ.ศอปล.10 (ตะกั่วป่า พังงา) ร่วมรับฟังความคิดเห็นก่อนการขุดลอกร่องน้ำคลองบางม่วง

23 ธ.ค 64 ผอ.ศอปล.10 (ตะกั่วป่า พังงา) ร่วมรับฟังความคิดเห็นก่อนการขุดลอกร่องน้ำคลองบางม่วง

วันที่ 23 ธันวาคม 2564   สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 โดย ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 10 (ตะกั่วป่า พังงา) ร่วมรับฟังความคิดเห็นก่อนการขุดลอกร่องน้ำคลองบางม่วง ณ โรงเรียนบ้านน้ำเค็ม ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา  จัดประชุมโดยสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 3 กรมเจ้าท่า  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยปลัดเภอตะกั่วป่า(แทนนายอำเภอ)

 

สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา ในเขตพื้นที่ ,นายช่างโยธา อบต. บางม่วง , กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน และปาะชาชนในพื้นที่
สรุปแนวทางดำเนินโครงการ แบ่งเป็น 2 ร่อง ดังนี้ ร่องที่ 1 บริเวณปากคลองบางม่วง ยาว 850 ม. กว้าง  30 เมตร  ร่องที่ 2 บริเวณในคลองบางม่วง ยาว 1,850 ม.  ลึก .5-1 เมตร  โดยที่ประชุม ผอ.ศอปล.10(ตะกั่วป่า พังงา) ได้นำเรียนแนวทางปฏิบัติ ข้อกฏหมาย ระเบียบและมติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง กรณีพื้นที่โครงการคาบเกี่ยวหรือติดอยู่ในเขตป่าชายเลน