ข่าวประชาสัมพันธ์

28 ธ.ค 64 ศอปล.10 (ตะกั่วป่า พังงา) ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ร่วมทำความดี ด้วยหัวใจ เนื่องในวันสำคัญของไทย

28 ธ.ค 64 ศอปล.10 (ตะกั่วป่า พังงา) ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ร่วมทำความดี ด้วยหัวใจ เนื่องในวันสำคัญของไทย

วันที่ 28 ธันวาคม 2564 สทช.6 โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 10 (ตะกั่วป่า พังงา) ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันสำคัญของไทย โดยได้ร่วมกันพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ และทำความสะอาด  บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ ฉลองพระชนมายุ 50 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  บ้านพรุเตียว หมู่ที่ 7 ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา  มีหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย อำเภอตะกั่วป่า เทศบาลบางนายสี  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสา  ประมาณ 80 คน