ข่าวประชาสัมพันธ์

29 ธ.ค 64 ศอปล.10 (ตะกั่วป่า พังงา) ลาดตระเวนคุ้มครองป้องกันการบุกรุกทำลายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

29 ธ.ค 64 ศอปล.10 (ตะกั่วป่า พังงา) ลาดตระเวนคุ้มครองป้องกันการบุกรุกทำลายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

วันที่ 29 ธันวาคม 2564 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 โดย ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 10 (ตะกั่วป่า พังงา)  เจ้าหน้าที่ 5 นาย ออกปฏิบัติงานลาดตระเวนเชิงคุณภาพ เพื่อคุ้มครองป้องกันการบุกรุกทำลายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  ท้องที่หมู่ที่ 3 ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนโครงการอำเภอตะกั่วป่าและป่าเขาบางนายสี ระยะทางประมาณ 2.8 กม.

 

ขณะลาดตระเวนไม่พบการบุกรุกทำลายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแต่อย่างใด พร้อมรณรงค์ประชา สัมพันธ์ให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ปัญหาขยะทะเล ให้แก่ราษฏรที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่ง และขอความร่วมมือไม่ทิ้งขยะลงในป่าชายเลน ลำคลอง แม่น้ำ และในทะเล เพื่อช่วยลดขยะทะเล