ข่าวประชาสัมพันธ์

31 ธ.ค 64 ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ศอปล.10 (ตะกั่วป่า พังงา) ปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่

31 ธ.ค 64 ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ศอปล.10 (ตะกั่วป่า พังงา) ปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่

วันที่ 31 ธันวาคม  2564  ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 10(ตะกั่วป่า พังงา)   ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 425 ปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่  บริเวณหาดบางสัก ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ผลการปฏิบัติงานวันนี้ มีนักท่องเที่ยวได้รับบริการ จำนวน 790 คน  ไม่มีนักท่องเที่ยวบาดเจ็บหรือได้รับอันตราย แต่อย่างใด และประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 บริการหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ พร้อมประชาสัมพันธ์ "ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก" แก่นักท่องเที่ยว