ข่าวประชาสัมพันธ์

1 ม.ค 65 สวัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2565 ศอปล.9 (บางวัน พังงา) และ ศอปล.10 (ตะกั่วป่า พังงา) ร่วมปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่

1 ม.ค 65 สวัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2565 ศอปล.9 (บางวัน พังงา) และ ศอปล.10 (ตะกั่วป่า พังงา) ร่วมปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่

วันที่ 1 มกราคม  2565  ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 9(บางวัน พังงา) และศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 10(ตะกั่วป่า พังงา) ปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่  บริเวณหาดบางสัก ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ผลการปฏิบัติงานวันนี้ มีนักท่องเที่ยวได้รับบริการ จำนวน 875 คน  มีนักท่องเที่ยวบาดเจ็บจำนวน 1 ราย  พร้อมนี้ได้ประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 บริการหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ ประชาสัมพันธ์การ "ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก" แก่นักท่องเที่ยว เพื่อลดปัญหาขยะทะเล