ข่าวประชาสัมพันธ์

2 ม.ค 65 ศอปล.10 (ตะกั่วป่า พังงา) และ ศอปล.11 (ลำแก่น พังงา) ปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่

2 ม.ค 65 ศอปล.10 (ตะกั่วป่า พังงา) และ ศอปล.11 (ลำแก่น พังงา) ปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่

วันที่ 2 มกราคม  2565   ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 10(ตะกั่วป่า พังงา) ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 11(ลำแก่น พังงา) ปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่ ณ บริเวณหาดบางสัก หมู่ที่ 7 ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา วันนี้มีนักท่องเที่ยวได้รับบริการ จำนวน 421 คน

 

พร้อมนี้เจ้าหน้าที่ได้จัดบริการหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ และรณรงค์ประชาสัมพันธ์การ "ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก" แก่นักท่องเที่ยว เพื่อลดปัญหาขยะทะเล และในวันนี้ นายอภิชัย  เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้มาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่พร้อมมอบน้ำและเครื่องดื่ม ให้กับเจ้าหน้าที่

 

และเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่แนะนำนักท่องเที่ยวให้คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักและขอให้ปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันการแพร่ของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด โดยมีนายจักรพันธ์  ม่วงยิ้ม ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมฯ ร่วมให้การต้อนรับ